INVESTIGADORES
CANZIANI Gabriela Alicia
convenios, asesorías y/o servicios tecnológicos
CANZIANI G, CHAIKEN I
Biomolecular Interactions Core Facility of the Health Center of the University of Pennsylvania
1997-02-01 / 2001-06-30
Biológica
Tecnologia sanitaria y curativa
MYSZKA D, RICH R, CANZIANI G
Center for Biomelecular Interaction Analysis
2001-07-01 / 2004-07-31
Biológica
Salud humana