INVESTIGADORES
PLOPER Diego
capítulos de libros
DEL-BEL, ELAINE; BORTOLANZA, MARIZA; GLAUCE CRIVELARO DO NASCIMENTO; RAISMAN-VOZARI, RITA; DOS-SANTOS-PEREIRA, MAURICIO; GONZÁLEZ-LIZÁRRAGA, FLORENCIA; VALERIA PARRALES; MICHEL, PATRICK PIERRE; PLOPER, DIEGO; AVILA, CÉSAR L.; SOCIAS SERGIO BENJAMÍN; TIAGO FLEMING OUTEIRO; CHEHÍN, ROSANA
Doxycycline Therapeutic Approach in Parkinson?s Disease and L-DOPA-Induced Dyskinesia
Handbook of Neurotoxicity
Año: 2021; p. 1 - 900