INVESTIGADORES
ARBACH Karin
informe técnico
Título:
Informe final de proyecto: "Factors de risc de conducta violenta intrainstitucional en interns penitenciaris
Autor/es:
ARBACH, K.; MARTINEZ-GARCÍA, M.
Fecha inicio/fin:
2011-11-01/2012-12-30
Páginas:
1-36
Naturaleza de la

Producción Tecnológica:
Psicológica
Campo de Aplicación:
Defensa y seguridad-Varios
Descripción:
Existeixen un gran nombre d?investigacions sobre els indicadors de risc de la conducta violenta intrainstitucional en l?àmbit penitenciari, especialmente en els EUA. Malgrat això, poc se sap sobre aquesta qüestió a Espanya, tot i que aquest és el país que presenta una major població reclusa d?Europa Occidental, almenys durant l?any 2010. Aquest estudi té per objecte la determinació de la prevalença i els correlats associats a les infraccions disciplinàries violentes i potencialment violentes d?11 centres penitenciaris de Catalunya. Per a assolir aquest objectiu el present estudi prospectiu, basat en dades oficials, examina la relació entre variables sociodemogràfiques, criminals, penitenciaries i psicològiques d?una mostra de 7517 interns/es durant un període de seguiment de 2 anys. Els resultats obtinguts indiquen que l'edat més jove, estar en situació de presó preventiva en el cas de les dones, presentar conducta violenta o antisocial anteriorment, tant en la comunitat com en l?àmbit penitenciari, respondre de manera poc exitosa als tractaments recents o mostrar problemes en el consum d?alcohol o drogues i les actituds procriminals són factors de gran potència en la predicció d?infraccions disciplinàries. Per concloure, cal esmentar que investigacions addicionals en altres àrees geogràfiques i la consideració de variables- situacionals són necessàries per corroborar els resultats aquí obtinguts. També es discuteixen algunes implicacions per a polítiques penitenciàries i per a futures línies d?investigació.