INVESTIGADORES
JELIN elizabeth
artículos
Título:
Els temps del testimoniatge. El testimoniatge en el temps
Autor/es:
ELIZABETH JELIN
Revista:
Temps i espais de memòria
Editorial:
Memorial Democràtic
Referencias:
Lugar: BARCELONA; Año: 2021 vol. 6 p. 19 - 26
ISSN:
2339-806X
Resumen:
Aquest text focalitza l?atenció en dos aspectes clau dels testimonis personalsen la construcció de memòries socials. D?una banda, la historicitat de laparaula, és a dir, el moment en què es pren la paraula o es tria el silenci.D?altra banda, els contextos específics en què això passa, en funció delsmarcs institucionals i de les condicions de qui rep o escolta aquestes veus.En primer lloc, es presenta una reflexió general sobre el testimoniatge,sobre les condicions històriques i els contextos en què els que van viure ovan presenciar un esdeveniment ?en aquest cas, situacions de violènciarelacionades amb el terrorisme d?Estat i amb les pràctiques repressives?narren els seus records, amb els seus buits i silencis. En segon lloc,s?exposen algunes circumstàncies específiques de la història recentargentina, en les quals diferents tipus de testimonis i diferents veus tenenlloc per expressar-se i mostrar, d?aquesta manera, les transformacions alllarg del temps i la importància dels marcs institucionals, que faciliten odificulten la paraula.