INVESTIGADORES
SOCIAS Sergio Benjamin
capítulos de libros
DEL-BEL E.; BORTOLANZA, MARIZA; NASCIMENTO, GLAUCE C.; RAISMAN-VOZARI, RITA; DOS-SANTOS-PEREIRA, MAURICIO; GONZÁLEZ-LIZÁRRAGA, FLORENCIA; PARRALES V.; MICHEL, P.; PLOPER, DIEGO; AVILA C.; SOCIAS SB.; OUTEIRO T; CHEHIN R
Doxycycline Therapeutic Approach in Parkinsons Disease and L-DOPA-Induced Dyskinesia
Handbook of Neurotoxicity
Año: 2021; p. 1 - 900